7 sonuçtan 1 ile 7 arası

Konu: Tüm Telli Çalgılar

 1. #1
  Gitar Dersi Video
  Durumu: Hazar Ozan çevrimdışı
  Üyelik tarihi: Nov 2010
  Mesajlar: 1.010
  Beğendiği Mesajlar: 225
  250 Mesajına 563 beğeni yapıldı.

  Standart Tüm Telli Çalgılar

  Merhaba tüm GDV ailesi her gün bir kategoriye özgü tüm esntrümanları alfabetik sırayla tanıtacağım.
  Bugün Dünya üzerindeki tüm telli çalgıları tanıyacağız


  • Arp

   Arp, en eski telli çalgılardan biridir. Bir yayla ok atılırken gerilip bırakılan yay kirişi bir tınlama sesi çıkarır. Tek telli olan yaya değişik uzunluklarda teller ekleyip onların gerginlikleriyle oynayarak değişik sesler çıkarıldı Sonraları sesi yükseltmeye elverişli bir gövde(tını kutusu) eklenince gerçek bir çalgı yapılmış oldu. Bunlardan geliştirilen ilk çalgılardan biri "lir" di. Yunanlılar ve Romalılar çok yaygın olarak kullandıkları liri Tanrı Apollon'un boş bir kaplumbağa kabuğuna teller takarak yaptığına inanıyorlardı. Orkestralarda kullanılan dik konuma tutulan arp, çağdaş orkestra çalgıları arasında telleri yalnızca parmakla çekilerek çalınan tek çalgıdır. Arpın 47 teli ve yedi pedalı vardır. Pedalların yardımıyla tellerin sesi değiştirilebilir. Bu pedallar üç ayrı konuma getirilebilir. Böylece bir nota diyez ve bemol olabilir. Notaları birbirinden ayırabilmek için notalara çeşitli renkler verilir; do telleri kırmızı, fa telleri ise siyah mavi veya koyu mavidir.

  • Bağlama Ailesi

   ağlama ailesi, Türk halk müziğinin mızraplı çalgılarından oluşur. Bağlama, cura, divan sazı, bozuk, çöğür, bulgari, iki telli, tanbura ve meydan sazı, bağlama ailesini başlıca çalgılarıdır.
   Bağlamanın atası, Orta Asya kökenli bir çalgı olan kopuzdur. Kopuz zamanla biçim değiştirmiş, bağlama dediğimiz çalgı ortaya çıkmıştır. Anadolu'da daha da geliştirilen bağlama tekne ve sap olarak adlandırılan iki ana parçadan oluşur. Tekne, yarım armut biçiminde yapılır ve üstüne çok ince bir tahtadan göğüs geçirilir. Teknenin gittikçe incelen uç bölümü de sapa bağlanır. Tekne ile göğsün birleştiği alt bölüme, küçük bir yükselti eklenir. Alt eşik adı verilen bu yükseltiye bağlanan teller göğüs üzerinde, orta eşik adı verilen ve istendiği zaman yerinden oynatılabilen bir yükseltinin üzerinden geçer. Perdelerin bağlandığı sapın ucundaki burguluk üzerine açılan deliklere takılan burgulara da tellerin öteki ucu bağlanır. Burgularla teller gerilerek ya da gevşetilerek çalgı akort edilir. Sapın burgulukla birleştiği yerde bulunan sabit üst eşik, tellerin burgulara düzenli bir biçimde dağılmasını sağlar, bulunur. Bağlamalarda genellikle üç çift tel bulunur. Üçer üçer kümelenmiş dokuz telden oluşan bağlamalar da vardır. Bağlama kiraz ağacı kabuğundan ya da plastikten yapılan küçük bir mızrapla (ya da tezene) çalınır. Bağlama ailesinde bağlamaya çok benzeyen iki çalgı daha vardır. Bunlardan divan sazı bağlamadan büyük, cura ise küçüktür.
   Bağlama ailesinden meydan sazı, divan sazından daha büyüktür. Tellerinin çokluğu yüzünden "on iki telli" olarak da bilinir. Çöğür, tarihsel olarak kopuzla bağlama arasında bir geçiş sazıdır. Günümüzde kullanılmayan bir çalgıdır. Eski bir çalgı olan iki telli, bağlamadan biraz küçüktür ve Anadolu ile Balkanlar'da da kullanılmıştır. İki teli olduğu için bu adla anılmıştır. Tanbura ise bağlamadan biraz küçük altı telli bir çalgıdır. Bozuk da bu ailenin üyelerindendir. Boy, tel sayısı ve perde düzeni bakımından bağlamaya çok benzer. Yunanistan'da buzuki adıyla tanınmış ve benimsenmiştir. Daha çok Toros Yörüklerinin kullandığı bulgari de cura büyüklüğünde bir çalgıdır. Bulgari dört tellidir, ama iki telli olanları da vardır.

  • Balalayka

   Balalayka, Lavta ailesinden Rusya'ya özgü bir telli çalgı türüdür. Balalyaka, aslında halk şarkılarıyla birlikte tek başına çalınır. Ama son yıllarda büyük balalayka orkestraları kurulmuştur.


  • Banjo

   Banjo, Afrika kökenli telli bir çalgı türüdür. Banjo isminin Afrika'daki banjurdan geldiği iddia edilmektedir. Afrika'dan Amerika'ya köle olarak giden işçiler arasında yaygınlaşan bu çalgı, sonraları Avrupa müziğini de etkiledi. Amerikan halk müziğinde yaygın olarak kullanılır. Türk müziğindeki cümbüşle büyük bir benzerliği vardır. İlk banjolarda 4 tel bulunurken, bu sayı günümüzde 5 olmuştur.


  • Barbitos

   Barbitos (ya da Barbiton), Alkaios, Sappho ve Anakreon gibi şairlerin de şarkılarına eşlik etmesi için kullandıkları telli, antik bir Yunan çalgısı. Bu eser gösteri ve tiyatro eserlerindeki müzikal sahnelerde kullanıldığı gibi aynı zamanda mitolojide Yunan tanrısı Dionisos ile ilgili etkinliklerde kurgusal yaratıklar olan Satyr'ler tarafından da çalınır.
   Tasarımı konusundan elde çok fazla bilgi yoktur. Genellikle yedi tellidir ve bu sayı, yakın akrabaları olan Kithara ya da Lir'le kıyaslandığında fazla sayılır. Barbitos, Lir'in alt grubundan bir telli çalgı olarak tanımlanabilir. Karekteristik bir özelliği olarak, hepsinin uzun, yukarıda birbirine doğru yakınlaşan kolları vardır.


  • Berimbau

   erimbau Brezilya'ya özgü bir telli çalgıdır. Özellikle capoeira sporunda yaygın olarak kullanılır. Gunga, medio ve viola olarak üç farklı tonu bulunmaktadır. Bu tonlar cabaça, yani kullanılan kabağın boyuna göre belirlenir. Üç tonun da kullanıldığı durumlarda gunga temel ritmi belirlerken viola soloları yapar. Medio'da ara sesleri düzenler.
   Bir berimbau genellikle beriba ağacından yapılan bir ana gövdeye gerilen çelik tel ile bu çelik tele iliştirilen içi oyulmuş bir kabaktan oluşur. Sesi ise tele belli notaları vermek için değdirilen bir dobrao ve tele vurulan baqueta çıkarır. Ayrıca melodi caxixi ile desteklenir. Dobrao bir yuvarlak bir metal cisim (para gibi) ya da taş olabilir. Baqueta ise ince uzun bir çubuktur. Bambu ya da rotan ağacından yapılabilir.


  • Buzuki

   Buzuki (bouziki) (Yunanca: το μπουζούκι) çağdaş Yunan müziğinin belli başlı çalgılarındandır. Gitar ve bağlamanın karışımıdır. Bu yüzden çok dengeli bir enstrüman değildir. Gitar ve bağlama karışımı klavyeye, bağlamanın tellerine ve gitarın perde düzenine sahiptir. İsmini sazdan bozularak yeni bir çalgı oluşturulduğu için bozuk dendiği, bozuk kelimesinin yerini zamanla Yunanca telaffuzla birlikte bouziki adını aldığı söylenir. Diğer bir görüş de ismini Türkçe bozuk sazdan türemiş olduğu, bir saz çalma şekli olan bozuk düzenden geldiğidir. Buzuki, yumurta biçimli gövdesi ve uzun sapıyla bağlama, kopuz ve udla aynı aileden gelmektedir. Rebetika müzik kültürünün etkin müzik aletidir. Buzukiye İrlanda folklorunda da rastlanır. Gövdesinin ön kısmı genelde sedef kakmalar ile süslenmiş olan buzuki, mızrap veya pena ile çalınır.

  • Chapman Stick

   Chapman stick (bilinen bir diğer adıyla Chapman Gitarı) Emmett Chapman tarafından 1969 yılında geliştirilmeye başlanmış bir müzik aletidir. İlk Chapman Stick 1974 yılında ütetilmiştir. Bu enstrümanı diğer gitarlardan ayıran en önemli özelliği, Chapman stickin sadece Tapping diye bilinen yöntemle çalınmak üzere üretilmiş olmasıdır. Bu yöntem de 2 el de gitarın sapı üzerinde tap yapar.Chapman gitarı çeşidine göre 8, 10 veya 12 telli olabilir. Bunları yarısı bass, diğeri de melodidir. Dik bir şekilde konumlandırılmış bir chapman gitarına karşıdan bakan bir kişiye göre bass telleri sol, melodi telleri ise sağ taraftadır.
   Chapman Gitarının üst kısmında sadece boyuna geçirmek için bir kemer vardır. Bu kemer takıldıgında gitar dikeyle 30-40 derece açı yapar ve bu pozisyon 2 elin de rahatça kullanılabilmesine imkân sağlar. Chapman Stick, telli bir enstrümandan çok klavye enstrümanı gibi kullanılır.

  • Cümbüş

   Cümbüş, Zeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan ud benzeri bir müzik aletidir. Sap kısmı gövde ile bağlandığı noktadan ayrılabilmektedir. Bu şekilde yalnız telleri değiştirilerek mandolin, banjo, gitar gibi birçok enstrümana çevrilebilir. Genel yapısı banjoya ve uda benzer.

  • Çeng

   Açık arplardan köşeli arplar grubuna giren çalgıdır. İlk örnekleri Anadolu, Mezopotamya ve Mısır da görülür. Benzer çalgılar İran'da Chang, Gürcistan'da Changi dir.


  • Çiftelia


   İki telli (Çift telli) bir Arnavut enstrümanıdır ve Çiftetelli'den gelmektedir. Dutar ile büyük benzerlik gösterir.
  • Charango

   Charango, Güney Amerika'ya özgü telli bir çalgıdır. Rezönans gövdesi, aslen bir armadillonun kurutulmuş kabuğu kullanılarak yapılırken, günümüzde ağırlıklı olarak ahşaptan ender olarak da kaplumbağa kabuğundan imal edilir. Dış görünümü gitar veya uda benzer, buna karşın büyüklüğü çok değişken ama genelde küçüktür. Küçükleri (Charanguito) bir Ukulele ile karşılaştırılabilir.


  • Dramyin


   Dranyen olarak da bilinen dramyin (Dzongka: dramnyen) geleneksel bir Himalaya halk müziği ududur. Yedi telli olan çalgı, Drukpa Budist kültürünün tamamlayıcısı olarak görülmekte ve Bhutan,Tibet, Sikkim ve Batı Bengal kaynaklı şarkıları çalmak için kullanılmaktadır. Vajrayana Budizmi ve Tibet Budizmi'nin dini bayramlarında sıkça kullanılan dramyin, parmakla tıngırdatarak çalınır


  • Dutar

   Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Dutar; Uygur,Özbek ve Türkmen halklarıyla adeta özdeşleşmiştir. Tar tel anlamına gelir ki Dutar, iki telli, setar üç telli, çahar tar dört telli saz demektir. Dutar, "Dütar", "Dotar", "Dotar-i Mayda" gibi imlalarla yazılabilmektedir. Dutar'ın gövde ve sap uzunluğu.100-120 cm kadardır. Dombra gibi asıl gövde armudi biçimde ağaç oyma veya yapıştırma olabilir. Anadolu 'da buna benzer İki Telli adında bir saz vardır. Yine Anadolu'da Irızva, Ruzba veya Dede Sazı adı verilen ve iki grup telle çalınan sazlarla Dutar'ın tarihi bağlantısının olduğu ortadadır. Ancak bugünkü Anadolu ikitellileri denilen en küçük boylardır. Arnavuk'ta Çifteli adıyla bilinen bu çalgının çalım tekniği de Anadoludakiler'le hemen hemen aynıdır.


  • Epigonion


   Epigonion, Antik yazarlardan Athenaeus'un da bahsettiği belki de bir santur olan telli antik bir Yunan çalgısı. Epigonion antik Yunanistan'da, Epirus bölgesindeki Ambracia'dan gelen Yunanlı müzisyen olan ve ilk kez olarak telli bir çalgıyı bir pena yerine parmaklarıyla çalması ve müzik konusundaki harika yeteneği nedeniyle Sicyon kenti vatandaşlığına kabul edilmiş olan Epigonus tarafından bulunmuştur ya da en azından onun tarafından tanıtılmıştır.[1]. The instrument, which Epigonus'un ardından onun adıyla anılan bu enstruman, kırk adet telli bir çalgıydı.
   Epigonus, şüphesiz bir çeşit arp ya da santur'du ve bu kadar çok tele sahip bir enstrumanın tellerinin bazılarının farklı uzunlukta gerginlikte ve kalınlıkta olması nedeniyle kırk adet farklı sesi (ya da yirmi) elde etmek oldukça zordu ve belki de bu sebeple ahengi telleri çift çift düzenleyerek sağladılar. Değişken ebatlardaki teller Arp'ta olduğu gibi bir çerçeveye ihtiyaç duyuyordu ya da Mısır Kithara'sında olduğu gibi bir kol çapraz çubuğu ya da diğerlerinden daha kısa zugon'u destekliyordu ya da santur'da olduğu gibi ses gövdesi üzerinden geçen teller arp şekilli bir köprüyle geriliyordu.
   M.Ö. 30'lu yıllarda hüküm süren Moritanya kralı Juba II'nin dediğine göre, Epigonus bu enstrumanı Alexandria'dan getirmişti ve her iki elinin de parmaklarıyla çalmış olduğu bu çalgıyla sadece sesine eşlik etmemiş aynı zamanda kromatik parçalarda takdim etmişti ve diğer telli çalgılardan (belkide Kitharalardan) oluşan bir koro sesine eşlik etmişti. Epigonus, aynı zamanda oldukça yetenekli bir kitharacıydı ve enstrumanı pena kullanmadan çıplak elle çalabiliyordu. Maalesef yaşadığı dönemden elde her hangi bir kayıt yoktu


  • Gitar
   Gitar parmakla veya pena ile çalınan, esasen sekiz şekline benzeyen, yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan, telli bir çalgı türü.
   Gitarlar genelde altı tellidir ve farklı çeşitlerdeki ağaç türlerinden yapılabilirler. Gitar neredeyse her türlü müzik türünde kullanılan bir çalgı türüdür.(Pek fazla anlatmaya gerek yok sanırım)

  • Keman


   Keman dört telli yaylı, perdesiz bir çalgıdır. Keman 4 telli olmadan önce 7 telliydi zaman içinde değişerek şu anki 4 telli halini almıştır. Değiştirilmesinin sebepleri ise görünüşünün kaba ve tutuşununda zor olmasından kaynaklanır. Keman'ın telleri sırayla 7'den 6'ya, 6'dan da 5'e düşmüştür.
   Viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Akord sesleri pesten tize sol, re, la, mi'dir.
   Keman yayına arşe denir. Arşede yapay ya da gerçek at kılının yanı sıra ham misina olarak adlandırılan bir madde de kullanılabilir.
   Almanca: Geige, Fransızca: Violon, İngilizce: Violin, İtalyanca: Violino dur. Uzunluğu 60 cm'dir. Yayla çalınan telli bir çalgıdır. Notası, ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır. Orkestralarda, genel olarak (Solo, I, II) üç partisi bulunur.Solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo çalgıdır). Hiçbir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır.


  • Kemençe


   Kemençe, Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın olan ve rebap, keman türü yaylı çalgılarla akraba olduğu sanılan, bir yay yardımıyla çalınan üç telli geleneksel halk çalgısının adı olup, klasik kemençe ile karıştırılmasını önlemek amacıyla Karadeniz kemençesi ya da Laz kemençesi olarak da adlandırılmaktadır.


  • Kabak kemane

   Kabak kemane, Türk Halk Müziği'nin telli, yaylı ve deri kapaklı sazlarımızın tek örneğidir. Menşei Orta Asya'ya dayanmaktadır. Kabak kemane, Türkiye’de özellikle Batı Anadolu’da Ege Bölgesi’nde) yaygın olarak kullanılan bir sazdır. Kabak, kabak kemane, rebap (Güneydoğu Anadolu’da rubaba, Hatay yöresinde hegit) ve ıklığ gibi adlar ile bilinmektedir. Orta Asya Türkmenlerinin Gijek adını verdiği ve Azerbaycan halk müziğinde Kemança adıyla kullanılan çalgı da aynı köktendir. Gövdesi kabak veya hindistan cevizi, göğsü deri, iki veya üç telli olan bir halk çalgısıdır.


  • Kannel


   Kannel, Estonyalılar'ın geleneksel çalgı aletidir. Yayla çalınanının dört, elle çalınanının altı teli vardır.
   Bu çalgı aleti, Estonyalılar'la akraba olan Finliler'in Kantele ve bugün Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti'nde azınlık olarak yaşayan Mariler'in kusle'lerine benzer.


  • Kantele


   antele finlilere ait telli bir çalgı aletidir. En eski türlerinin 5 ila 15 telli olduğu enstrüman, günümüzde 39 tellidir. Fin kantelesi, Do Major gamına göre akort edilirler.
   Kantele, diz üstünde veya küçük bir sehpa üzerinde çalınır.
   Finlilerin ulusan epik destanı Kalevala'ya göre, büyücü Väinämöinen, ilk kantelenin gövdesini, bir tuna balığının kemiğinden, tellerini efsanevi bir at olan Hiisi'nin yelesinden yapmıştır.
   Baltık Ülkeleri'de ve Rusya'nın bazı bölgelerinde kantele benzeri başka çalgı aletleri de vardır: Letonya'da kokle, Litvanya'da kankles, Estonya'da kannel, Rusya'da gusli.
   Ayrıca kantele, bir Arap çalgı aleti olan kanunla benzer bir karakteristiğe sahiptir.


  • Kanun

   Kanun mızraplı bir müzik aletidir. Farabi'nin ayrıca Ud sazını da geliştirdiği söylenilir. Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur kendi tarifi ile: “Musıkimizin mızraplı sazları içinde çın çın öten sesiyle en dişisi, yani en kalabalık topluluklarda dahi kendini duyuran sazı olan Kanun, sabit akordlu ve hazır sesli olması bakımından, çalınması kolay gibi görünen eşsiz bir renk ve melodi sazıdır. Halk arasında “kedi gezinse bir nağme çıkar” deyiminin yerleşmiş olmasi bu yüzdendir. Ancak saz hiç de göründüğü gibi kolay degildir. Tel takılırken akord kaynatmak, aktarımlarda mandal eksikliği ve telden tele süzmeler (glıs-sando) sazın ciddi problemleri arasındadır. Paralel oktavlarla,veya alttaki üstteki sesi sabit tutarak, başparmak çarpmaları veya tırnak –mandal kaydırmalarıyla, eller notanın birinci satırındayken gözlerle ikinci satırı okumak ve hızlı parçalarda geçkiler için gereken mandalları zamanından önce (ve çatırtısız) ayarlamak, ayrıca armoni düzenindeki birkaç tele mızrap ve parmaklarla ayni anda vurarak (batı müziği özentisiyle dahi olsa) gitar tekniğiyle melodiler çalmak, pek kedilerin becerebileceği iş değildir.
   Batı müziğindeki arp enstrumanı da kanundan türemiştir.
   Tüm Arap ülkelerinde çok yaygın olan sazın en güzeli Türkiye'de yapılır. Türkiye'deki lutiyeler arap ülkelerine saz yapıp göndermektedirler. 1930'lu yıllardaki Büyük Arap Müziği Şurasın'da kabul edilen eksik mandal sistemi şu anda Arap müzisyenleri tarafından pek yeterli görülmemektedir. Bunun içindir ki Türkiye'den saz sipariş edilmektedir.Napolyon Bonapart’ın 1792’deki Mısır seferinden sonra kanun ve ud, Fransa’ya ayak basmıştır. Aradan iki yüzyıl geçtikten sonra Fransız sanatçı Enriko Masias’ın, tamamen uda benzeyen ancak perdeli bir saz olan ‘lut’u bir Fransız sazı olarak tanıtmasıysa düzeltilmesi gereken bir hatadır.
   Piyanonun ilk şekli olduğu bilinen kanunun yapısını iyi anlayabilmek için Batı müziğiyle Türk sanat müziğinin basit bir karşılaştırmasını yapmak gerekir. Şöyle ki; Batı müziği 440 frekanslı ‘la’ sesini ana ses olarak kabul etmiş ve tüm sazların akort prensibini bu ses üzerine kurmuştur. Buna karşılık Türk müziğinde gene 440 frekanslı ses ana ses olarak kabul edilmiştir ancak bu sese ‘re’ adı verilmiştir. Dolayısıyla Batı müziğiyle Türk müziği arasındaki 4 seslik transpoze farkı ortaya çıkmıştır.


  • Kithara


   Kithara (Yunanca: κιθάρα), Bu gün modern Yunanca'da klasik gitar'ı da tanımlayan telli, antik bir Yunan çalgısı. Kutlamalarda, özellikle de tanrı Apollon şerefine düzenlenen kült törenlerinde çalınmak için tercih edilen seçkin bir enstrümandı. Her ne kadar Lir ile benzer olduğu düşünülse de Lir daha küçük ve ayaksızdır.Kithara beş-oniki arası telli bir çalgı olup gelişimini M.Ö. 8. yüzyıl/M.Ö. 7. yüzyıl arasında genellikle dört telli bir çalgı olan Phorminx (φόρμιγξ)'e borçludur. Her iki enstruman da tanrı Apollon'a atfedilir. Ana parça ahşaptan bir el işi ses kutusudur. Ön tarafı düz arkası ise kubbelidir ( sikkelerde ve heykellerde) ve alt tarafı düz biter. Ses gövdesinin her iki tarafından kıvrılarak oval bir şekilde yükselen iki adet kol birbirlerine paralel olarak biterler. Bu haliyle enstruman baş aşağı duran büyük bir Omega'ya (Ω) benzer. Bir boyunduruk, iki paralel kolu birbirine bağlar ve aynı zamanda teller için bir kiriş işlevi görür. Teller bu parçadan çıkarak V-formunda ses gövdesinin üzerinden geçer ve bir köprü üzerinden tel tutucuya ulaşarak enstrumanın altından sona erer.

  • Kontrbas

   Kontrbas, keman ailesinden, yaylılar grubunun en kalın sesli çalgısıdır.
   Kontrabasın, özel bir tür çelikten yapılmış dört teli vardır. Yay kullanılarak ya da parmaklar yardımıyla çalınır. Keman ailesinin, en kalınlarından sesli ve en büyük çalgısıdır. Kontrbas keman, viyola ve viyolonselle birlikte "oda müziği dörtlüsü" nü oluşturan çalgı topluluğunun üyesidir. Kimi zaman bu dörtlüye piyano da katılır. Ayrıca senfonik orkestraların; caz, pop ve rock müzik topluluklarının ana çalgılarından biridir. Kontrbas, özellikle caz müziğin vazgeçilmez (sürekli) çalgısı olmuştur. Kontrbas Violone adı verilen bir Rönesans çalgısından türemiştir. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar bir değişim süreci geçirmiştir. 18. yüzyılın ikinci yarısında bugünkü biçimini almıştır. Çok büyütülmüş bir keman görünümündedir. Boyu, 1.95 m, eni 60 cm olan kontrbas, bu boyutları nedeniyle ayakta çalınır. Çalgı, çalınması sırasında dik tutulur.


  • Kora

   Kora, yarım kesilmiş su kabağı ile üstüne inek derisi gerilmiş olan çoktelli bir Batı Afrika çalgısı.
   Sahip olduğu 21 tel gövdeden dışarı uzanan çubuğun bir tarafında onbir, diğer tarafında da on tane bulunmak üzere ayarlanmış. Çalgı çalınırken gövdenin iç kısmı müzisyene dönük. Korayı çalmak için her iki elin de baş parmak ve işaret parmakları kullanılır. Yaygın olarak Gambia, Mali, Senegal ve Gine'de çalınır. Griyoların çalgıdır.


  • Lavta


   İlk çağda Sümerler, Mısırlılar, Babilliler, Romalılar ve Yunanlılarda bu sazın ilkel şekline rastlandı. Daha sonraları Araplar tarafından geliştirildi ve Endülüs Emevileri Dönemi'nde İspanyollara, oradan da batıya yerleşti.
   Türk müziğine 18. yüzyılda girdi. Tamburi Cemil Bey lavtayı bağa mızrapla çalarak yeni bir özellik getirdi. Bu dönemde incesaz gruplarına alındı ancak, 19. yüzyılda popülerliğini yitirdi. Bugün nadiren de olsa Barok müzikte ve klasik Türk müziğinde kullanılmaktadır.Uda çok benzer. Farkları, gövdesinde uda göre daha az dilim bulunması ve perdeli olmasıdır. Utta perde yokken lavtada yirmi altı tane perde aralığı bulunmaktadır. Akdeniz lavtasının çifterli takılan sekiz tane teli vardır. Bazı lavta yapımcıları en üstteki teli kaldırarak yedi telli ve yedi burgulu lavta üretirler. Barok lavtanınsa yine çifterli takılan on bir teli vardır. Ahenk tellerinin de eklenmesiyle tel sayısı arttırılabilir. Gitarın atası olarak nitelendirilmektedir.

  • Mandolin


   Mandolin, uta benzeyen telli çalgı dır. Mızrapla çalındığı zaman iyi ses verdiği bilinir ancak modern mandolinlerde genelde pena kullanılmaktadır. Mızrap ile çalınabilmesi mandolini ut ve gitardan ayırır. Dört çift teli olan mandolinin ses düzeni kemandaki gibidir. Kolay öğrenilir olması nedeniyle müzikle yeni tanışanların tercih ettiği bir müzik aletidir.
   Mandolin ut ailesinin modern üyelerinden birisidir. Mandore, pandurina, ut, terbo, arşilut ve gitar, mandolinin yakın akrabalarındandır. Bunların içerisinde günümüzde en yaygın olanı gitardır.

  • Rebap


   Rebap, çoğunlukla Orta Asya'da kullanılan, çeşitli biçimleri olan telli bir çalgı türüdür.
   Bir saz türüdür, gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılır. Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde bazı mızraplı ya da yaylı çalgılara verilen ortak bir isimdir. Tel sayısı bir ile beş arasında değişir, ama çoğunlukla üç tellidir.
   Organlojinin "Ayaklı Kemaneler" arasında incelediği çalgılardandır. Ayaklı Kemane silindirik biçiminde bir gövde ile uzunca bir saptan oluşmaktadır. Rebab( Kemançe) köken bakımından "küçük yay" anlamına gelen Farsça bir sözcük olup, daha çok "küçük yaylı çalgı" anlamında kullanılır. Kesik küre biçimindeki gövdesi, genellikle hindistan cevizi kabuğundan ve göğsü deridendir. İki ya da üç telli olan çalgının tornada yapılan iri burguları sapa yandan girer. Geçmişte kemançeye at kılı demetinden ya da ibrişimden teller takılmıştır. Yuvarlak sap gövdeye üsten girip alttan çıkar. Sapın gövdeden çıkan uzantısı bir tür dayama çubuğudur. İki diz arasında sapı yere dik olacak şekilde tutularak çalınan Rebabın ses alanı iki veya bir buçuk sekizliği kapsar. 18. yüzyıla kadar Türk Müziğinin tek yaylı çalgısı olan Rebab din dışı olduğğu gibi Tasavvuf Müziğinde de büyük bir ilgiyle kullanılmıştır. Hatta Rebab adıyla kullnıldığı Mevlevî dergâhlarında bu çalgıya kutsallık bile yakıştırılmıştır.18. Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'dan gelen Sine Kemanının din dışı müzikte büyük ilgi görmesi üzerine gözden düşen ve terk edilen Rebab daha sonra yalnızca Mevlevi müziğinde kullanılmıştır. Günümüzde ise nadiren de olsa kullanılmaktadır. Bebek Ayberk olarak da bilinir.

  • Sitar

   Sitar telli uzun saplı bir saz, müzik enstrümanıdır. Hindistan kökenli bu sazın sözcük anlamı Farsça'da 30 telli'dir. Bu müzik aleti, Hint kültürü dışında batıda da benimsenmiş bir çalgıdır. Sitar Iran-Afganistan bolgesinin sehtar adlı aletinden türemiştir.
   Sitarın telleri iki kategoriye ayrılır. Ana teller yarım ay şeklinde bükülmüş perdeler üzerinde çalınır. Taraf telleri perdelerin altındadır. Sayıları sitarın yapıldığı bölge ve ustaya göre değişir. Genelde 12-13 taraf teli bulunur ve bunlar çalınan raga'ya (makama) göre akor edilir. Ana tellerden çalınırken verilen notalar, taraf tellerinde tekrarlanır ve yankılanır. Sitarın mistik sesi burdan gelmektedir ve genellikle, her müzik türünde, müzikal eserlere mistik bir hava katmak için kullanılmaktadır.
   Ayrıca, sitarın diğer bir varyasyonu olan surbahar, sitarın daha geniş bir şeklidir.

  • Şamisen


   Şamisen ya da samisen, baçi adı verilen bir mızrap ile çalınan üç telli bir Japon çalgısıdır. 16. yüzyılda güney Japonya'da doğmuştur. Şamisenler çeşitli biçimlerde üretilirler ve genelde teatral çalışmalarda kullanılırlar.Şamisenler yapı olarak klasik gitarlara oldukça benzerler ancak sapı daha incedir ve perdeleri yoktur. Do adı verilen davulumsu dikdörtgen gövdesi önden ve arkadan hayvan derisi ile kaplıdır. Buna çalgıdan çıkan sesi arttırmak için başvurulur. Kullanılan deri genellikle köpek ya da kedi derisidir ama geçmişte özel bir tür kâğıt da kullanılmıştır. Bugün bunların yerine değişik plastik türleri de denenmektedir.


  • Ud


   Ud, telli bir müzik aletidir. Sözcüğün aslı Arapça sarısabır veya ödağacı anlamındaki el-oud dan gelir.Tekne (gövde), göğüs (kapak), sap, burguluk ve teller olmak üzere beş esas elemandan meydana gelen udun yapımına, eleman sıralamasında da görüldüğü gibi, tekneden başlanır. Udun teknesi; gemi karinasını andıran, eni ve boyuna yapıştırılmış 4-5 cm kalınlığındaki parçalardan oluşan bir kalıp üzerine, 70 cm boy, 2 ila 4 cm en ve 3 mm kalınlıktaki dilim yaprak veya çemberlerin, çoğunlukla aralarına - hem estetik, hem sağlamlık amaçlı - kontrast renkli tek veya çift filetolar konularak işlenmesiyle meydana getirilir. Günümüzde bazı yapımcıların, parçaları tekne kavsine uygun boşluksuz olarak yapıştırılmış veya yine aynı formda yekpare alüminyum olarak kullandıkları kalıplar üzerine, ortada geniş, uçlarda sivri ve işlem orta eksenden başladığı için hep tek sayıda çevirdikleri dilimler, genellikle maun, ceviz, paduk, vengi, kelebek, nadiren de erik veya zeytin ağacındandır. Önceden ısıtılarak kalıbın eğimli profili kabaca verilen dilimler ütü ve ince kâğıt yardımıyla kalıba çekildikten sonra, belirli yerlerdeki küçük monte çivileri çıkarılarak kalıptan alınır ve bu defa dilimlerin içbükey yüzeyi, çenber ve filetoların uzun birleşme hattı boyunca kalın kâğıt veya ekstrafor yapıştırılarak kuvvetlendirilir. + Tekne (gövde), göğüs (kapak), sap, burguluk ve teller olmak üzere beş esas elemandan meydana gelir

  • Tar


   Tar, uzun saplı, İran, Azerbaycan ve zaman zaman Türkiye ülkelerinde kullanılan telli bir çalgı aletidir. Tar (تار) kelimesi, Farça'da "tel" anlamına gelir. Tar, tıpkı sitar ve dutar gibi, gitarın kökenini oluşturur.
   Günümüzde İranlılar ve Azerbaycanlılar aralarında bu çalgı aletinin kendi kültürlerinden geldiğini iddia ederler. İran tarı, beş tellidir. Derviş Han, tara altıncı bir tel daha eklemiştir. Azerbaycan tarları ise farklı çeşitde olup, onbir telden oluşur.XIX asırda Azerbaycanlı Tarzen Mirze Sadıkcan devrim yaparak "Tar" ı diz üzerinden göğüsde çalmak için tasarlamıştır. Türkiyede Azerbaycan "Tar"ı çalınmaktadır.

  • Viola da gamba


   Viola da gamba perdeli bir yaylı çalgıdır. Viyolonsele benzer. En yaygın çeşidi altı tellidir ve dörtlü akordu yapılır (orta iki tel arası büyük üçlüdür). Yay avuç içi yukarıya dogru tutularak çalınır. Günümüzde jordi savall tarafından mükemmel bir şekilde çalınmaktadır. dünyanın bütün sabahları filminde kullanılan enstruman viyolonsel değil viola de gamba dır.Enstruman bu filmde yoğun olarak çalınmaktadır.

  • Viyola


   Viyola yaylı çalgılar keman ailesinin ikincisidir ve şekli kemana benzemekle beraber kemandan biraz daha büyüktür. Fiziki yapısı kemana çok benzer. Bu konuda fazla bilgisi olmayan bir kişi keman ile viyolayı bir sanar. Gövde uzunluğu 41 – 45 cm civarındadır.
   Notaları üçüncü çizgi ‘do’ anahtarıyla yazılır. İnce seslerde ‘sol’ anahtarı kullanılır. Viyolanın da dört teli vardır ve tam beşli aralıklarla DO, SOL, RE, LA olarak akort edilir.
   Viyola teknik açıdan da kemana çok benzer. Parmak ve yay tekniği, pozisyonlar ve değişik ses renklerini elde etme yöntemleri kemandan farksızdır. Fakat viyolanın genelde koyu, derin ve can alıcı bir ses rengi vardır.

   Elimden Geldiğince Hazırlamaya Çalıştım Arkadaşlar umarım sizi aydınlatabilmişimdir.Hafta boyunca vurmalı,tuşlu ve üflemeli çalgıları tanıtacağım

  Kaynak ; Çoğunlukla Wikipedia.

  Alıntı Değildir.

  Unutmuş bulunduğum var ise yazın eklerim
  Marifetler iltifata tâbidir, iltifatsız metaa zâyidir.

  Hiçbirimiz ucuz mal alacak kadar zengin değiliz.

 2. Hazar Ozan adlı üyemizin mesajı 13 defa beğenildi.

  Altay Dağlı (01.02.11), blnhsyn (05.02.11), Burak Berker (01.02.11), DarkNRoll (26.01.13), dddeniz (01.02.11), Kaan Yedigöz (01.02.11), Lely (01.02.11), mertgrkm (25.08.12), r00t (18.06.12), S.ALÇAY (19.06.12), Seda Nur SAHiN (01.02.11), ThunderStone (01.02.11), TimurhanT (01.02.11)

 3. #2
  Gitar Dersi Video
  Durumu: Altay Dağlı çevrimdışı
  Üyelik tarihi: Sep 2009
  Yer: İstanbul/Ümraniye
  Yaş: 31
  Mesajlar: 1.609
  Beğendiği Mesajlar: 957
  467 Mesajına 797 beğeni yapıldı.

  Standart

  teşekkürler.gitara kadar okudum,gerisi yarın.buzuki ile kithara çok enteresan geliyor bana.

  gitarıda yazmasaydında olurmuş bu arada.cort mu ibanez mi derken,bütün forum gitar uzmanı kesildi nasıl olsa
  çığlık atmak için bir dilsize,
  keman çalmak için dol fe notasına ihtiyacın olabilir.
  imkansız görünen fikirlerin orjininde beni bulursun...




  Keşke hiç soru gelmese ama
  http://www.facebook.com/profile.php?id=1523118606

 4. #3
  Gitar Dersi Video
  Durumu: Hazar Ozan çevrimdışı
  Üyelik tarihi: Nov 2010
  Mesajlar: 1.010
  Beğendiği Mesajlar: 225
  250 Mesajına 563 beğeni yapıldı.

  Standart

  Alıntı Altay Dağlı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  teşekkürler.gitara kadar okudum,gerisi yarın.buzuki ile kithara çok enteresan geliyor bana.

  gitarıda yazmasaydında olurmuş bu arada.cort mu ibanez mi derken,bütün forum gitar uzmanı kesildi nasıl olsa
  Çabuk oku yarın vurmalılar geliyor Gitar için gelen bilgi bu sayfa kadar neredeyse
  Marifetler iltifata tâbidir, iltifatsız metaa zâyidir.

  Hiçbirimiz ucuz mal alacak kadar zengin değiliz.

 5. #4
  Gitar Dersi Video
  Durumu: Seda Nur SAHiN çevrimdışı
  Üyelik tarihi: Sep 2010
  Yer: Deutschland / Ulm
  Mesajlar: 354
  Beğendiği Mesajlar: 156
  111 Mesajına 244 beğeni yapıldı.

  Standart

  Güzel paylasim faydali gercekten emegine saglik...
  Kıpkızıl bir günesin önünde masmavi yelken gibidir hayat;
  Alır götürür seni bilinmeyen uzaklıklara,
  Sevda mavidir, mavi ise umut, gölgeler düşsede yüreğimin üstüne, o güneşi sakın söndürme!
  Eğer umut yoksa, yarınlar uzak kalır insana.
  Unutma ki; Bir "SEN" daha yok bu dünyada...

 6. #5
  Gitar Dersi Video
  Durumu: Burak Berker çevrimdışı
  Üyelik tarihi: Jun 2010
  Mesajlar: 692
  Beğendiği Mesajlar: 366
  137 Mesajına 202 beğeni yapıldı.

  Standart

  Saol nerdeyse hepsini okudum.İçinde en çok hoşuma giden chapman gitarı Hiç deneyemedim ama canlı gördüm.Biraz değişik tonları var ama çalımı baya garip gerçekten
  Ekipman:İbanez RG370DXL(DiMarzio The Tone Zone ve DiMarzio Air Norton modifiyeli)
  Yamaha APX700L
  Line6 POD HD400
  Edifier R2600 Speakers
  Roland RH-A7 Headphones

 7. #6
  Gitar Dersi Video
  Durumu: Kaan Yedigöz çevrimdışı
  Üyelik tarihi: Jul 2010
  Yer: Mersin
  Yaş: 23
  Mesajlar: 69
  Beğendiği Mesajlar: 73
  14 Mesajına 15 beğeni yapıldı.

  Standart

  En çok Sitar ilgimi çekti. Demek ki; Selim Hoca'nın armoni derslerinden de öğrendiğim kadarıyla Sitar'daki o teller birbirleriyle unison armonisini kurarak o mistik sesi veriyor. Ayrıca Kirk Hammet da Sitar çalıyormuş ve Metallica, Wherever I May Roam parçasının introsunda bu enstrümanı kullanmıştır.
  "Ne kadar hızlı gittiğini frene basınca anlarsın."
  -Epiphone Les Paul 100

 8. #7
  Gitar Dersi Video
  Durumu: alper700 çevrimdışı
  Üyelik tarihi: Jun 2011
  Yaş: 30
  Mesajlar: 1
  Beğendiği Mesajlar: 0
  0 Mesajına 0 beğeni yapıldı.

  Standart

  elimde dutar var iki telli domra da deniyor nasıl akortlayacağımı bilmiyorum hangi seslere çekeceğiz bilen varmıı..?



Hakkımızda

Hızlı Bağlantılar

Sosyal Ağlar

Facebook Twitter youtube