Yeni Hangi Metot serimizde çok önemli bir metot olan Troy Statina Lead Guitar 2 den bahsediyorum.
Özellikle Teori konularına girilen bu metot gitaristler için çok faydalı bir kaynak